Podmínky služby

Tyto podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránek, které se nacházejí na adrese .

Přístupem na tyto webové stránky předpokládáme, že přijímáte tyto podmínky. Nepokračujte v používání , pokud nesouhlasíte s přijetím všech podmínek uvedených na této stránce.

Koláčky:

Webové stránky používají soubory cookie, které pomáhají personalizovat vaše online zkušenosti. Přístupem do programu souhlasíte s používáním požadovaných souborů cookie.

Cookie je textový soubor, který webový server umístí na váš pevný disk. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů ani k přenosu virů do počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny vám a může je číst pouze webový server v doméně, která vám soubor cookie vydala.

Soubory cookie můžeme používat ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické nebo marketingové účely provozu našich webových stránek. Máte možnost přijmout nebo odmítnout volitelné soubory cookie. Existují některé požadované soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Tyto soubory cookie nevyžadují váš souhlas, protože vždy fungují. Mějte prosím na paměti, že přijetím požadovaných souborů cookie přijímáte také soubory cookie třetích stran, které mohou být použity prostřednictvím služeb poskytovaných třetími stranami, pokud tyto služby používáte na našich webových stránkách, například okno pro zobrazení videa poskytované třetími stranami a integrované do našich webových stránek.

Licence:

Není-li uvedeno jinak, a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na . Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k nim přistupovat pro své osobní použití v souladu s omezeními stanovenými v těchto podmínkách.

Nesmíte:

Tato dohoda začíná dnem uzavření této smlouvy.

Části těchto webových stránek nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webových stránek. nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nekontroluje Komentáře před jejich přítomností na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a názory společnosti , jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném platnými zákony nenese odpovědnost za komentáře ani za žádnou odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo vzhledu komentářů na těchto webových stránkách.

si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit jakékoli komentáře, které mohou být považovány za nevhodné, urážlivé nebo způsobují porušení těchto podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

Tímto udělujete nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a autorizaci ostatních k používání, reprodukci a úpravám jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátech nebo médiích.

Hypertextový odkaz na náš obsah:

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace o webových stránkách, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě neznamená sponzorování, podporu nebo schválení spojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky propojující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

Schválíme žádosti o propojení od těchto organizací, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz by nás nepřiměl dívat se nepříznivě na sebe nebo na naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos viditelnosti hypertextového odkazu pro nás kompenzuje nepřítomnost ; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě neznamená sponzorování, podporu nebo schválení spojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky propojující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o odkaz na naše webové stránky, musíte nás informovat zasláním e-mailu na adresu [email protected]. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní informace a adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Počkejte 2-3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou hypertextový odkaz na naše webové stránky následujícím způsobem:

Odpovědnost za obsah:

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které jsou vzneseny na vašich webových stránkách. Na žádné webové stránce by se neměly objevit žádné odkazy, které by mohly být interpretovány jako urážlivé, obscénní nebo trestné, nebo které porušují, jinak porušují nebo obhajují porušení nebo jiné porušení jakýchkoli práv třetích stran.

Vyhrazení práv:

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na naše webové stránky na vyžádání. Vyhrazujeme si také právo kdykoli změnit tyto podmínky a jejich zásady propojení. Tím, že neustále odkazujete na naše webové stránky, souhlasíte s tím, že budete vázáni a dodržovat tyto podmínky odkazování.

Odstranění odkazů z našich webových stránek:

Pokud na našich webových stránkách najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme povinni nebo tak nebo reagovat přímo na vás.

Nezaručujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou správné. Nezaručujeme jeho úplnost nebo přesnost, ani neslibujeme, že zajistíme, aby webové stránky zůstaly dostupné nebo aby materiál na webových stránkách byl aktualizován.

Zřeknutí se:

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek. Nic v tomto vyloučení odpovědnosti:

Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v této části a jinde v tomto vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) upravují veškeré závazky vyplývající z odmítnutí odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, občanskoprávních deliktů a porušení zákonné povinnosti.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoli povahy.

Více informací naleznete v prohlášení o vyloučení odpovědnosti